Ogólnopolski Konkurs Fizyczny
Nagrody

Nagrody dla uczestników:
        • laureaci I, II i III miejsca w kraju w każdej kategorii wiekowej otrzymują nagrody rzeczowe w postaci
          sprzętu cyfrowego (np. smartfon, tablet, smartwatch lub inne)
        • autorzy prac wyróżnionych na szczeblu krajowym otrzymają wydawnictwa albumowe
        • najlepszy uczeń w szkole, która zgłosi powyżej 10 uczestników otrzyma nagrodę książkową
        • wszyscy uczestniczący uczniowie w szkole otrzymają dyplomy.

Nagrody dla Szkolnego Organizatora Konkursu:
        • Szkolny Organizator Konkursu, który zgłosił ze Szkoły 10 lub więcej uczestników otrzyma dyplom uznania.
        • Szkolny Organizator Konkursu, który zgłosił ze Szkoły 20 lub więcej uczestników otrzymuje upominek
          książkowy z klasyki gatunku (kryminał,romans, sensacja)

Nagrody dla Szkół:
        • najliczniej reprezentowane szkoły otrzymają dyplomy okolicznościowe i sprzęt informatyczny
        • szkoły laureatów konkursu otrzymają dyplomy okolicznościowe.